Om oss - våra rötter

Företaget Angsta skog och grusprodukter har sina rötter i flera generationers arbete med olika former av material från skog och berg.

Om oss

Vi är nu tredje generationen som bedriver verksamhet inom skog och grus näringen på fastigheten i Angsta.

Vi har som mål att fortsätta i våra tidigare generationers fotspår med att förvalta, vårda och utveckla de naturtillgångar som finns på fastigheten Angsta med samma entusiasm och glädje som våra tidigare generationer har gjort.

Anders och Katarina Sandin

Angstaskogochgrus_Anders_Katarina.7

Historik

Axel Sandin

Det började med Anders farfar Axel Sandin som var en mycket skicklig stenhuggare och byggde den berömda stenbron över Gideå älven i Aspsele 1918.

Axel var även med och lade grunden till Örnsköldsviks kyrka och Sparbanken på torget i Örnsköldsvik.

Hilding Sandin

Anders pappa Hilding Sandin drev under 50 – 60 och 70-talet åkeri och entreprenadverksamhet med Angsta som bas för sitt företag. Material till sin verksamhet hämtade han bland annat från grustäkten i Angsta.

Hilding var en sann naturmänniska och älskade skogen och vårdade den ömt. Han ville förvalta dess värden för kommande generationer. På äldre dagar blev skogsturerna många, långa och ofta med en bärhämtare i handen. Efter en dag i skogen fanns alltid berättelser om olika naturupplevelser som han ville dela med sig av.

Stenbron i Aspsele

Hilding .A. Sandin entreprenad utförde gräv och schaktningsarbeten vid ett antal större och betydande projekt för Örnsköldsviks uppbyggnad bland annat dåvarande Domusfastigheten som idag är Oscarsgallerian samt det så kallade Skandiahuset. Han var även med i uppbyggnaden av Hägglunds och söners fabriker i Gullänget samt otaliga vägbyggnationer runt om i Sverige.

|   Om oss

Angsta Skog & Grusprodukter AB har tagit brons i kreditvärdighets bedömning.

|   Kontakt

076-777 94 65    Anders Sandin

076-777 98 44    Katarina Sandin

|   Följ oss