Leveranser

PEAB tillverkade och levererade asfalt från Angsta till flygplatsen under sommaren 2022

Peab hyrde uppställningsplats i Angsta för sin asfaltsfabrik. Där tillverkades asfalt som levererades till Örnsköldsviks flygplats sommaren 2022.

Leveranser till återuppbyggnad av den rasade Landsjövägen

Vi levererade material till Svevia för återuppbyggnad av den rasade Landsjövägen.

|   Om oss

|   Kontakt

076-777 94 65    Anders Sandin

076-777 98 44    Katarina Sandin

|   Följ oss