Skog och grusprodukter

GRUSPRODUKTER - kontakta oss för priser

Stenmjöl
0-4

Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. 

Slitlager
0-16

Krossat blandat grus alt. berg som används som slitlager överst på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta. Benämns även väggrus.

Bärlager
0-32

Krossat blandat grus alt. berg som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.

Förstärkningsmaterial
0-90

Krossat bergmaterial som används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar mm. Mycket bra bärighet.

Makadam
4-8

Krossad småsten som används i första hand som halkbekämpning till lågtrafikerade vägar och infarter. Används även som ytlager till grusgångar i trädgårdar samt kyrkogårdar.

Makadam
8-16

Krossad småsten som används i första hand till dränering men används även att gjuta på, under betongplatta. Kan även läggas på infarter och gångar. Nackdelen är dock att det blir svårt med snöskottningen eftersom den inte fryser ihop.

Makadam
16-32 ljust

Krossad sten som används till att gjuta på under betongplatta. Även till dränering i bl.a. trekammarbrunnar. Kan även användas för dekoration.

Makadam
16-32 mörkt

Krossad sten som används till att gjuta på under betongplatta. Även till dränering i bl.a. trekammarbrunnar. Kan även användas för dekoration.

Krossad sten
50-200

Används för att klä slänter och dikeskanter.

Natursten
för dekoration

Används för dekoration i trädgård och slänter.

SKOGSPRODUKTER

Säck
60 liter

Fin brasved av björk, längd 30 cm

Kostnad 125:-/säck, inkl. moms

Beställ er ved inför nästa vinter redan nu.

Säck
en kubik – stjälpt mått

Fin brasved av björk, längd 30 cm

Kostnad 750:-/säck,  inkl. moms

Lasthjälp tillhandahålls

Beställ er ved inför nästa vinter redan nu.

Längder
25-40 cm

Fin brasved av björk levereras i önskad längd som anges vid beställning

Beställ er ved inför nästa vinter redan nu.

SKAFFERIET - under utveckling

Viltkött och skogsfågel

Under utveckling

Bär

Under utveckling

Granskott i lag

Under utveckling

|   Om oss

Angsta Skog & Grusprodukter AB har tagit brons i kreditvärdighets bedömning.

|   Kontakt

076-777 94 65    Anders Sandin

076-777 98 44    Katarina Sandin

|   Följ oss